Data publikacji : 2021-01-20

Cele kształcenia w poznańskich szkołach średnich okresu staropolskiego do 1773 r.

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Poznań przed 1773 r. posiadał dwie szkoły średnie – Akademię Lubrańskiego oraz kolegium jezuickie. Obie prestiżowe i sławne w ówczesnej Rzeczypospolitej. Czy istniały jakieś elementy ich programu wychowania, które w znaczącym stopniu je różnicowały? Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie poprzez analizę celów wychowawczych realizowanych w obu placówkach w omawianym czasie na podstawie tekstów o charakterze normatywnym, zeszytów uczniowskich, skryptów wykładów, publikacji twórczości uczniowskiej, programów teatralnych. Zwłaszcza ta druga kategoria źródeł jest ważna, gdyż pokazuje w sposób pewny, czego faktycznie uczono w tych szkołach, na jakie wartości zwracano szczególną uwagę.

Słowa kluczowe

Akademia Lubrańskiego ; Kolegium Jezuitów w Poznaniu ; szkolnictwo średnie ; historia nowożytna ; historia wychowania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Nowicki, M. (2021). Cele kształcenia w poznańskich szkołach średnich okresu staropolskiego do 1773 r. Saeculum Christianum, 27(2), 103-114. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.2.8

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie