Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Michalak, G., & Świtalska, B. (1). Relacja z III Konferencji Naukowej doktorantów i doktorów INH UKSW, „Różnymi drogami do niepodległości. Studia z historii najnowszej” w dniu 7 czerwca 2014 roku w Sejmie RP. Saeculum Christianum, 21(1), 300-302. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/7964

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie