Kontakt

Redakcja "Studiów nad Rodziną"
Wydział Studiów Nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, p. 1930
01-938 Warszawa


Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Regulska
prof. UKSW dr hab.
Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP