Kontakt

Adres

Redakcja "Studiów nad Rodziną"
Wydział Studiów Nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, p. 1930
01-938 Warszawa

Osoba do kontaktu

Agnieszka Regulska
dr
Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Tel.: 692135209
Email: a.regulska@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl