Rada Naukowa

Rada Naukowa "Studiów nad Rodziną"

dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Arndt Büssing – Universität Witten/Herdecke, Niemcy

prof. th dr Ladislav Csontos SI, Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

prof. dr hab. Detlev Dormeyer – Technische Universität, DDortmund, Niemcy

prof. dr hab. Markus Eham – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis – Uniwersytet Wileński, Litwa

prof. dr hab. Richard Hartmann – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Stephan Kampowski – Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Rzym, Włochy

prof. dr hab. Uto Meier – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

prof. dr hab. Christoph Gregor Müller – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Andrzej Najda, UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW, Warszawa, Polska

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Cornelius Roth – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz – Ludwig Maximilian Universtität Monachium, Niemcy

prof. dr Horst Seidl – Universität Wien, Austria

prof. dr hab. Adam Skreczko – UKSW, Warszawa, Polska

dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW, Warszawa, Polska

Ph. dr Martin Šarkan Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

prof. doc. JU dr. Marek Šmid, Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.