Recenzenci

RADA RECENZENTÓW

Dr hab. Stanisława BYRA – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, LUBLIN

Doc. PhDr. Tomáš ČECH - Uniwersytet Masaryka, Brno, CZECHY

Dr hab. Prof. KUL Lucyna DZIACZKOWSKA - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, LUBLIN

Dr hab. Prof. UKSW Anna FIDELUS - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Cristina ILIE GOGA – Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova, RUMUNIA

Prof. Dr hab. Beate KOWALSKI – Uniwersytet Dortmund, NIEMCY

O. Prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI - Papieski Wydział Teologiczny, WROCŁAW

Dr Jolanta ŁODZIŃSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Dr Magdalena ŁUKA - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Piotr Tomasz NOWAKOWSKI - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Prof. UKSW Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA - Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Adrian J. REIMERS – Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA

Assoc. Prof. Dr. Justinas SADAUSKAS - Mykolas Romeris University, Vilnius, LITWA

Dr hab. Prof. UKSW Witold STARNAWSKI - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ – Katolische Universität w Eichstätt-Ingolstadt, NIEMCY

doc. Ph. Dr. Mária ŠMID, PhD - Trnavska Univerzita, SŁOWACJA

Dr Grażyna SZABELSKA – Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki, BYDGOSZCZ

Dr hab. Joanna TRUSZKOWSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Ks. Prof. Dr hab. Josef ZMIJEWSKI – Theologische Fakultat Fulda, NIEMCY

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.