Warunki publikacji

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo „Studia nad Rodziną” stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany i wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematyką małżeństwa i rodziny. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły z zakresu nauk o rodzinie, dotyczące zarówno teoretycznych i historycznych aspektów rozwoju nauk o rodzinie, jak i tożsamości rodziny i różnych aspektów jej funkcjonowania w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej (medycyna), politycznej, historycznej i kulturowej. Zamieszczane są również recenzje publikacji, sprawozdania i komunikaty dotyczące wydarzeń naukowych związanych z tematyką pisma.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.