Studia nad Rodziną

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. W nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo uzyskało 8 punktów - część B wykazu czasopism naukowych pozycja 1777.

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus ; CEJSH ; BAZHUM ; POLindex

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.21697/snr
ISSN (Print): 1429-2416

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...