Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda

Z-ca redaktora naczelnego

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW

Sekretarz

ks. dr Wojciech Kućko

Sekretasz, redaktor statystyczny

ks. dr Dariusz Tułowiecki

Członkowie redakcji

dr Leszek Buller

dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, prof. uczelni

dr Katarzyna Stankiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Frąckiewicz (redaktor języka polskiego)

mgr Mirosława Majdan (redaktor języka angielskiego)

prof. dr Kathrin Maier (redaktor języka niemieckiego)

mgr Danuta Antoszewicz-Wojtaszek (redaktor języków: francuskiego i włoskiego)

Rada Naukowa "Studiów nad Rodziną"

dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Arndt Büssing – Universität Witten/Herdecke, Niemcy

prof. th dr Ladislav Csontos SI, Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

prof. dr hab. Detlev Dormeyer – Technische Universität, DDortmund, Niemcy

prof. dr hab. Markus Eham – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis – Uniwersytet Wileński, Litwa

prof. dr hab. Richard Hartmann – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Stephan Kampowski – Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Rzym, Włochy

prof. dr hab. Uto Meier – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

prof. dr hab. Christoph Gregor Müller – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Andrzej Najda, UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW, Warszawa, Polska

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Cornelius Roth – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz – Ludwig Maximilian Universtität Monachium, Niemcy

prof. dr Horst Seidl – Universität Wien, Austria

prof. dr hab. Adam Skreczko – UKSW, Warszawa, Polska

dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW, Warszawa, Polska

Ph. dr Martin Šarkan Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

prof. doc. JU dr. Marek Šmid, Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP