Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW

Z-ca redaktora naczelnego

ks. dr Wojciech Kućko

Sekretarz

ks. dr Łukasz Borowski

Członek redakcji

dr Justyna Kinga Stępkowska

Rada Naukowa "Studiów nad Rodziną"

dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Arndt Büssing – Universität Witten/Herdecke, Niemcy

prof. th dr Ladislav Csontos SI, Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

prof. dr hab. Detlev Dormeyer – Technische Universität, DDortmund, Niemcy

prof. dr hab. Markus Eham – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

prof. Gabriela Eisenring – Istituto di Diritto canonico e Diritto comparato delle Religioni a Lugano

prof. dr hab. Boguslavas Gruzevskis – Uniwersytet Wileński, Litwa

prof. dr hab. Richard Hartmann – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Stephan Kampowski – Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Rzym, Włochy

prof. dr hab. Uto Meier – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

prof. dr hab. Christoph Gregor Müller – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW, Warszawa, Polska

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW – UKSW, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Cornelius Roth – Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy

prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz – Ludwig Maximilian Universtität Monachium, Niemcy

prof. dr Horst Seidl – Universität Wien, Austria

prof. dr hab. Adam Skreczko – UKSW, Warszawa, Polska

dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW – UKSW, Warszawa, Polska

Ph. dr Martin Šarkan Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

prof. doc. JU dr. Marek Šmid, Phd – Trnavska Univerzita, Słowacja

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.