Plan wydawniczy na 2020 r.

2021-05-11

Numer 1-2 (55-56) / 2020 (styczeń-marzec 2020, kwiecień-czerwiec 2020)

Redaktor tematyczny: ks.dr Dariusz Tułowiecki

 

Numer 3-4 (57-58) / 2020 (lipiec-wrzesień 2020, październik-grudzień 2020)

„X-LECIE WYDZIAŁU STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW”

Redaktorz tematyczni: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, ks. dr Wojciech Kućko

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP