WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S.

Wiesław HARASIM

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.22

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.