Wojna etycznie usprawiedliwiona w świetle katolickiej nauki społecznej

Henryk Skorowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/2017.53.3.10

Abstrakt


Artykuł prezentuje podstawowe założenia filozoficzno-moralne leżące u podłoża ocen działań militarnych formułowanych w obrębie katolickiej nauki społecznej. Wskazując na ciągłość nauczania Kościoła odnoszącego się do etycznego aspektu konfliktów zbrojnych oraz jego głębokie osadzenie w wielowiekowej tradycji filozofii chrześcijańskiej, autor zwraca uwagę na uwidaczniające się we współczesnym stanowisku Kościoła przesunięcie akcentu z przypisywania wartości wojnie jako takiej na uzasadnianie konieczności obrony pokoju – w określonych warunkach obejmującej również zastosowanie środków militarnych.

Słowa kluczowe


etyka wojny; wojna etycznie usprawiedliwiona; uprawnienia suwerennych państw; wojna obronna; interwencja zbrojna

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.