Opublikowane: 2019-03-29

Emocje epistemiczne i normatywność albo o tym jak pokochać teorię znaczenia

Piotr Kozak
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/2018.54.1.15

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia treści i funkcji tzw. emocji epistemicznych, takich jak poczucie poprawności i niepoprawności. Twierdzę, że odpowiednie wyjaśnienie tych ostatnich powinno uwzględnić ich nie-metareprezentacyjny, niedykursywny i pozbawiony kryteriów charakter. W nawiązaniu do zagadnienia tzw. normatywności pierwotnej i problemu kierowania się regułą twierdzę, że możemy powiązać emocje epistemiczne z teorią znaczenia i argumentuję, że pewna klasa emocji epistemicznych, tj. poczucie poprawności i niepoprawności, stanowi warunek konieczny znaczenia.

Słowa kluczowe:

emocje epistemiczne, normatywność pierwotna, kierowanie się regułą, treść, znaczenie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kozak, P. (2019). Emocje epistemiczne i normatywność albo o tym jak pokochać teorię znaczenia. Studia Philosophiae Christianae, 54(1), 121–141. https://doi.org/10.21697/2018.54.1.15

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.