Data publikacji : 2019-09-30

Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018 (rec.)

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

Znawca transhumanizmu – choć nie znajdzie nowości – z pewnością znajdzie idee godne rozwinięcia, a badacze wkraczający na to pole refleksji znajdą fundamentalną wiedzę o głównych postaciach, tezach
i liniach krytyki transhumanizmu. Transhumanizm jest wpływowym ruchem. Jest finansowany przez wielkie koncerny, rozwijaniem tej wizji zajmują się dobrze osadzone w świecie akademickim i pozaakademickim
instytucje (Singularity University w Dolinie Krzemowej, czy Future of Humanity Institute w Oksfordzie) i zaczyna wpływać na bieżącą politykę oraz strategie podmiotów gospodarczych i państwowych
czy wysoko dotowanych fundacji na całym świecie (Ray Kurzweil, jest dyrektorem technicznym korporacji Google). Dobrze wobec tego że powstają takie książki – może obudzą nas z wygodnej „dogmatycznej drzemki”.

Słowa kluczowe

transhumanizm ; ulepszanie człowieka ; antropologia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Lekka-Kowalik, A. (2019). Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018 (rec.) . Studia Philosophiae Christianae, 55(3), 125-135. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.3.31

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie