Tom 52 Nr 1 (2016)

ISSN: 0585-5470

head1.small_59.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Adam Drozdek, Augustine’s Socratic method
 • Aleksandra Kleśta, Zasadność koncepcji nowej cywilizacji zaproponowanej przez Herberta Marcusego
 • Kamil Majcherek, Koncepcja szczęścia w pismach Św. Augustyna
 • Kazimierz Pawłowski, The idea of philosophical initiation and purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus and Symphosium of Plato
 • Janusz Uchmański, Algorytmiczność biologii
 • Sylwia Zawadzka, Wolność ludzka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau

Recenzje i sprawozdania

 • Andrzej Waleszczyński, (rec.) Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez: O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015
 • Agnieszka Lekka-Kowalik, (rec). Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
 • Grzegorz Kurp, (rec.) Raimon Panikkar, Emanuel Severino, Parliamo della stessa retaltà? Per un dialogo tra Oriente e Occidente, Wydawnictwo Jaca Book, Mediolan 2014
 • Adam Świeżyński, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wokół poszukiwania życia w kosmosie”. Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r.
 • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015

Opublikowane: 2016-03-31Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa