Vol 52, Nr 1 (2016)

Spis treści

Artykuły naukowe

Augustine’s Socratic method PDF (English)
Adam Drozdek 5-26
Zasadność koncepcji nowej cywilizacji zaproponowanej przez Herberta Marcusego PDF
Aleksandra Kleśta 27-52
Koncepcja szczęścia w pismach Św. Augustyna PDF
Kamil Majcherek 53-75
The idea of philosophical initiation and purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus and Symphosium of Plato PDF (English)
Kazimierz Pawłowski 77-97
Algorytmiczność biologii PDF
Janusz Uchmański 99-120
Wolność ludzka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau PDF
Sylwia Zawadzka 121-135

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez: O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015 PDF
Andrzej Waleszczyński 137-142
(rec). Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 PDF
Agnieszka Lekka-Kowalik 143-155
(rec.) Raimon Panikkar, Emanuel Severino, Parliamo della stessa retaltà? Per un dialogo tra Oriente e Occidente, Wydawnictwo Jaca Book, Mediolan 2014 PDF
Grzegorz Kurp 156-159
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wokół poszukiwania życia w kosmosie”. Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r. PDF
Adam Świeżyński 160-172
Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015 PDF
Andrzej Kobyliński 173-178