Data publikacji : 2020-12-31

SIGNIFICANCE OF ONTIC DUTY

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

What are the relationships between value and duty? Which ontic status has a duty and why? This article aims at clarifying these concepts. It is indicated that in Kant’s writings, we come across texts that enable a slightly different interpretation of his philosophy. And so: the ma%er of good will is the goals themselves; good will must act according to the maxim that the members of the kingdom of goals follow. And this is a moral good since the highest principle of morality is the desire for autonomy of will. Thus, the form of universal legislation is a community of autonomous beings in which the humanity of each of them is realized. In such a community, the a priori content – the content of an ethical reality – is created. It can be said that relationships between people are various forms of ontic status of a duty.

Słowa kluczowe

value ; duty ; Kant’s law


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Moń, R. (2020). SIGNIFICANCE OF ONTIC DUTY. Studia Philosophiae Christianae, 56(S2), 161-173. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.S2.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie