Data publikacji : 2021-07-31

The Conception of Logic in the Cracow Circle: Salamucha, Drewnowski, Bocheński

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The aim of this paper is to present and analyse the views on logic of the members of the so-called Cracow Circle, namely the Dominican Father Józef (Innocenty) M. Bocheński, Rev. Jan Salamucha, and Jan Franciszek Drewnowski. They tried to apply the methods of modern formal/mathematical logic to philosophical and theological problems. In particular, they attempted to modernise contemporary Thomism (the trend which was then prevailing) by employing logical tools. The influence of Jan Łukasiewicz, the co-founder of the Warsaw School of Logic will be also discussed.

---------------

Zgłoszono: 16/01/2021. Zrecenzowano: 24/03/2021. Zaakceptowano do publikacji: 13/05/2021.

Słowa kluczowe

formal logic ; philosophy ; theology ; Thomism ; Cracow Circle


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Murawski, R. (2021). The Conception of Logic in the Cracow Circle: Salamucha, Drewnowski, Bocheński. Studia Philosophiae Christianae, 57(1), 109-125. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie