Tom 39 (2021)

Posłani w pokoju Chrystusa


Opublikowane: 2021-12-22

WstępArtykuły
„Wiadomości Skautowe”. Powstanie – redakcja – charakterystyka

Wojciech Guzewicz    Magdalena Szymańska   
243-254

PDFMateriały

MODLITWA PAŃSKA

Andrzej Franciszek Dziuba   
269-292

PDF


Recenzje

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP