Data publikacji : 2018-11-26

Filip Springer, Księga zachwytów, Wydawnictwo Książkowe Agora SA, Warszawa 2016, ss. 456.

Agnieszka WołkDział: Recenzje

Abstrakt

Księga zachwytów Filipa Springera to przystępny przewodnik po dobrej polskiej architekturze powstałej po 1945 roku. Zachwyty dotyczą architektury, którą cechuje prostota, umiar, harmonia, elegancja, stonowany kolor, na przekór wszechobecnej „pastelozie”, zachowanie ludzkiej skali i współgranie architektury z otoczeniem. W przewodniku F. Springera właśnie taka architektura dominuje: piękna, ikoniczna, taka, która wrosła w przestrzeń i zapisała się już na kartach polskiej historii architektury, ale też czasem – mimo swoich walorów – zapomniana albo nawet nieznana. To architektura rzeczywiście stworzona dla ludzi, mająca im służyć, stwarzając lepsze miejsce do życia i stanowiąca „oprawę ich życia”, jak mówi autor, przytaczając słowa polskiego architekta Oskara Hansena.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wołk, A. (2018). Filip Springer, Księga zachwytów, Wydawnictwo Książkowe Agora SA, Warszawa 2016, ss. 456. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2887

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie