Vol 14, Nr 1 (2016)

Kinga Lendzion

Spis treści

Artykuły

WARTOŚCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH PDF
Barbara Baraniak
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH W POLSCE PDF
Marta Luty-Michalak
STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO – NARZĘDZIA POMIARU PDF
Martyna Kawińska
GŁUSI – NA MARGINESIE „ŚWIATA SŁYSZĄCYCH” PDF
Zuzanna Teper-Solarz
SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE W KONTEKŚCIE MARGINALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA SUBKULTURY HIP-HOPOWEJ W WARSZAWIE PDF
Bartosz Łukaszewski
POMOC SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA RODZINNE W POLSCE – NARZĘDZIA WŁĄCZAJĄCEJ ZMIANY CZY UTRWALANIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH? PDF
Rafał Pląsek
NIERÓWNOŚCI EGZYSTENCJALNE W ŚWIECIE A SZANSE ROZWOJOWE DZIECI PDF
Anndrzej Ochocki

Raporty z badań

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNE POSTRZEGANIE OSÓB BEZROBOTNYCH PDF
Anna Potasińska
ASPIRACJE EDUKACYJNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŚW. PIOTRA W MIANDRIVAZO ORAZ W LICEUM MATKI BOSKIEJ SALETYŃSKIEJ W ANTSIRABE NA MADAGASKARZE W ŚWIETLE BADAŃ EKSPLORACYJNYCH PDF
Kinga Lendzion

Recenzje

Filip Springer, Księga zachwytów, Wydawnictwo Książkowe Agora SA, Warszawa 2016, ss. 456. PDF
Agnieszka Wołk
Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, pod redakcją naukową Janusza Mariańskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, ss. 975. PDF
Adam A. Szafrański
K. Lendzion, O. Kotowska-Wójcik (red.), Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych, wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 189. PDF
Anna Linek