Data publikacji : 2018-11-26

Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, pod redakcją naukową Janusza Mariańskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, ss. 975.

Adam A. SzafrańskiDział: Recenzje

Abstrakt

Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest uznanym, szanowanym autorytetem naukowym, wybitnym socjologiem, zwłaszcza w dziedzinie socjologii moralności, autorem kilkuset pozycji – w tym kilkudziesięciu monografii naukowych. W swoich pracach łączy umiejętnie teorie socjologiczne z praktyką badań empirycznych. W 2015 roku, nakładem Wydawnictwa NOMOS, ukazuje się pod redakcją księdza Profesora Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy. Jeśli z jednej strony „socjologia moralności jest wciąż wielkim nieobecnym w badaniach socjologicznych”, to z drugiej „ma w Polsce swoją ponad stuletnią tradycję” – można przeczytać we wstępie do Leksykonu socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy. Maria Ossowska, która mówiąc o moralności, nic nie zaleca i nie gani, tworzy tym samym podwaliny dla socjologii moralności jako odrębnej dyscypliny naukowej. W polskiej literaturze przedmiotu na próżno byłoby szukać encyklopedycznego opracowania zjawisk moralnych z perspektywy socjologii moralności szeroko rozumianej – porządkującego wiedzę socjologiczną oraz dookreślającego przedmiot badań w tym względzie.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Szafrański, A. A. (2018). Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, pod redakcją naukową Janusza Mariańskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, ss. 975. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2888

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie