Data publikacji : 2018-11-26

ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W EWALUACJI

Mateusz ZychDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy wykorzystania pewnych elementów metodologii analiz ekonomicznych w badaniach ewaluacyjnych z zakresu polityki publicznej. Podstawowe koncepcje ekonomiczne zostały już wprowadzone do ewaluacji wiele lat temu i uzyskały status niezbędnych narzędzi służących ocenie zasadności interwencji publicznych lub jakichkolwiek działań zmierzających do rozwiązania problemów społecznych oraz zaspokojenia rozmaitych deficytów. Mowa przede wszystkim o kryterium efektywności, które odnosi się do relacji pomiędzy poniesionymi nakładami a uzyskanymi efektami krótko- i długofalowymi. Niemniej jednak wykonywane analizy w dużej liczbie przypadków nie były przeprowadzane z należytym rygorem i w konsekwencji prowadziły do bardzo szacunkowych ocen. Te z kolei nie są dobrą podstawą do opracowania użytecznych rekomendacji. W artykule opisano kilka podstawowych narzędzi wykorzystywanych w ekonomii, które z powodzeniem można wykorzystać w badaniach ewaluacyjnych. Dla każdego z nich dostosowano i zoperacjonalizowano kluczowe pojęcia jak: wartość, cena, efekt czy monetyzacja.

Słowa kluczowe

ewaluacja ; analiza ekonomiczna ; efektywność polityki publicznej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zych, M. (2018). ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W EWALUACJI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2893

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie