Data publikacji : 2018-11-26

APLIKACJE MOBILNE JAKO NOWA FORMA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ

Krzysztof Marcyński SACDział: Artykuły

Abstrakt

W XX w. głównym zadaniem Kościoła – w zakresie komunikacji społecznej i mediów – była konieczność przełożenia treści religijnych na takie środki przekazu jak telewizja, radio, Internet. W kontekście Internetu oraz urządzeń mobilnych, codziennie używanych, pojawiają się nowe wyzwania związane z popularnością aplikacji mobilnych w komunikacji społecznej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Jaka jest zawartość wybranych mobilnych aplikacji katolickich? W jaki sposób treści religijne są w nich prezentowane? Jakie można określić funkcje mobilnych aplikacji religijnych? Jaką można zaproponować definicję mobilnej aplikacji religijnej? Jakie jest jej znaczenie dla współczesnej komunikacji społecznej i komunikacji religijnej? Jakie sugestie i wytyczne można zaproponować twórcom religijnych aplikacji mobilnych? W realizacji przedstawionych wyżej założeń dokonano analizy literatury przedmiotu i dostępnych raportów statystycznych, a także wybranych aplikacji religijnych (wykorzystując metodę obserwacji uczestniczącej, pobierając te aplikacje i używając ich). Po dokonanej syntezie zweryfikowano postawione hipotezy, zaproponowano wnioski oraz postulaty do dyskusji i dalszych badań naukowych.

Słowa kluczowe

aplikacje mobilne ; mobilne aplikacje religijne ; komunikacja społeczna ; komunikacja religijna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Marcyński SAC, K. (2018). APLIKACJE MOBILNE JAKO NOWA FORMA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2896

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie