Data publikacji : 2018-11-26

Janusz Mariański, Sens życia. Wartości. Religia. Studium socjologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 287

Mariusz KoniecznyDział: Recenzje

Abstrakt

Pytanie o sens życia wiąże się zarówno z bieżącym zaangażowaniem młodych ludzi, jak i ich oczekiwaniami odnośnie do przyszłości. W okresie młodości człowiek zrywa z typowym dla tego czasu naiwnym sposobem myślenia i zaczyna ujmować rzeczywistość w kategoriach pojęciowych i logiczno-formalnych. Uświadomienie sobie przez jednostkę znaczenia i wartości życia, dążenie do realizacji poznanych wartości daje szansę pozytywnej odpowiedzi na pytanie o sens istnienia. Zadają je nie tylko filozofowie, ale także zwyczajni ludzie, dalecy od intelektualnego teoretyzowania, zwłaszcza wtedy, kiedy zakłóceniu ulega spokojny dotąd bieg wydarzeń. Nowe wyzwania, poważne kryzysy, utrata bliskich, dorastanie, przemijający nieuchronnie czas, każde takie wydarzenie zmusza do uważniejszego przyjrzenia się sobie i ponownego rozpatrzenia kwestii własnej tożsamości. Jest to konieczne, ponieważ pod wpływem nowych doświadczeń zmienia się także sposób pojmowania podstawowych pojęć, które dotąd wydawały się oczywiste i raz na zawsze ustalone.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Konieczny, M. (2018). Janusz Mariański, Sens życia. Wartości. Religia. Studium socjologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 287. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2901

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie