WPROWADZENIE DO TWÓRCZOŚCI PROFESOR MARGARET S. ARCHER

Dorota Leonarska

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi twórczości Margaret  S. Archer, współczesnej brytyjskiej socjolog, teoretyk społeczeństwa, przedstawicielki krytycznego realizmu społecznego i analitycznego dualizmu. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych dzieł M. S. Archer, w których wypracowała ona całościową i spójną teorię społeczną. Jej badania dotyczą zasadniczo problemów struktury i sprawstwa, morfogenezy  i morfostazy, zmiany społecznej, a także refleksyjności i konwersacji wewnętrznej. M. S. Archer sprzeciwia się w swojej pracy redukcjonistycznym, czyli konflacyjnym podejściom w naukach społecznych. Jej koncepcje stanowią istotny wkład do współczesnej teorii społecznej i wchodzą w dialog z koncepcjami takich socjologów, jak: Anthony Giddens, Pierre Bourdieu czy Ulrich Beck.

Słowa kluczowe


filozofia nauk społecznych, Margaret Archer, morfogeneza, realizm krytyczny, sprawstwo, teoria społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archer M. S., (1979) Social Origins of Educational Systems, Sage, London.

Archer M. S., (1988) Culture and Agency: the Place of Culture in Social Theory, Cambridge University Press, Cambridge. Archer M. S., (1995) Realist Social Theory: the Morphogenetic Approach, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer M. S., (2000) Being Human: the Problem of Agency, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer M. S., (2003) Structure, Agency and the Internal Conversation, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer M. S., (2007) Making our Way Through the World: Human Reflexivity and Social Mobility Cambridge University Press, Cambridge.

Archer M. S., (2012) The Reflexive Imperative in Late Modernity, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer M.S., (2013) Człowieczeństwo: problem sprawstwa, tłum. A. Dziuban, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Archer M. S., Collier A., Porpora D., (2004) Transcendence: Critical Realism and God, Routledge, London.

Archer M. S., (2015) Research Interests, The Centre for Social Ontology http://socialontology.org/?page_id=75 [dostęp 2015-06-15].

Bhaskar R., (1979) The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, Routledge, London.

Donati P., Archer M. S. (2015), The Relational Subject, Cambridge Universtity Press, Cambridge.

ISA (2015), Margaret Archer, International Sociological Association, http://www.isasociology.org/about/presidents/isa-president-margaret-archer.htm [dostęp 2015-06-15].

PASS (2015a), Margaret S. Archer (President), The Pontifical Academy of Social Sciences http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/academicians/ordinary/archer.html [dostęp 2015-06-15].

PASS (2015b), Council, The Pontifical Academy of Social Sciences http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/about/council.html [dostęp 2015-06-15].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.