SOCJOLOGIA NA ROZSTAJU DRÓG. ZNACZENIE TEORII MARGARET S. ARCHER

Krzysztof Wielecki

Abstrakt


Autor przedstawia własną koncepcję typologii paradygmatów we współczesnej socjologii oraz interpretację zmian paradygmatycznych w jej historii. Pokazuje też znaczenie socjologii w czasach jej powstania i dzisiaj. Artykuł rozwija tezę o cywilizacyjnym kryzysie naszych czasów i zagubieniu się socjologii w tych okolicznościach. W tym kontekście teoria Margaret S. Archer może być zrozumiana jako próba stworzenia socjologii, która miast unikać problemów współczesności, odnosi się do nich i im towarzyszy. Podobnie oceniane są inne teorie zaliczane przez autora do paradygmatu dialektycznej syntezy. Jednak brytyjskiej socjolog udaje się przełamać wiele z barier, sprzeczności, antynomii i aporii, na jakie natrafiają inne teorie. Efekt ten autor rozumie jako wynik oparcia teorii Margaret Archer na głębokiej podstawie filozoficznej i meta metodologicznej, a zwłaszcza na gruncie realizmu krytycznego, którego Archer jest zresztą współtwórcą.

Słowa kluczowe


rozwarstwienie paradygmatyczne, paradygmat dialektycznej syntezy, kryzys cywilizacyjny, Margaret Archer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archer M. S. (1995), Realist Social Theory: the Morphogenetic Approach, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer M. S. (2004), Emotions as Commentaries on Human Concerns, w: Turner J. H. (ed.), Theory and Research on Human Emotions, Elsevier, Amsterdam.

Archer M. S. (2006), Persons and Ultimate Concernes: Who We Are Is What We Care About, w: Conceptualization of the Person in Social Sciences Pontifical Academy of Social Sciences, Eleventh Plenary Session, 18-22 November 2005, Acta 11, E. Malinvaud and M. A. Glendon eds, Vatican City, www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta11/ acta11-archer.pdf.

Bourdieu P. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa.

Braudel F. (1999), Historia i trwanie, Warszawa.

Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organisational Analysis, London

Cameron R. (1997), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa

Comte A., (1951), Systeme de politique positive, L. Mathias, vol. II, p. 181, Paris.

Cooley Ch. H. (1964), Human Nature and the Social Order, New York.

Davies N. (1998), Europa. Rozprawa Historyka z historią, Kraków.

Delouche F. red., (1995), Historia Europy, (1995), Warszawa.

Giddens A. (1984), The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Berkeley, Los Angeles.

Oxford Dictionaries (2015), Conflation, Oxford Advanced Learner's Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com.

Serwański M.(2008), Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań.

Wielecki K. (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrialnego. Między indywidualizmem a kolektywizmem, Warszawa.

Wielecki K. (2012), Kryzys i socjologia, Warszawa.

Wielecki K. (2013a), Podmiotowość w czasie kryzysu, w: Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa red., Kraków.

Wielecki K. (2013b), Cudowny „odczarowany” świat, czyli o powrocie w nieznane, w: Co po postindustrializmie?, K. Wielecki, S. Sowiński red., Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.