ODZYSKANE CZŁOWIECZEŃSTWO. TEORIE SPOŁECZNE MIĘDZY INDYWIDUALIZMEM A TOTALIZMEM – KONCEPCJE KAROLA WOJTYŁY I MARGARET S. ARCHER

Klaudia Śledzińska

Abstrakt


Nieczęsto zdarza się, że teorie społeczne podejmują zagadnienia dotyczące życia społecznego  w sposób kompleksowy. Jednoczesne ujęcie dwóch niewspółmiernych aspektów: integralności  i transcendencji osoby ludzkiej grozi niebezpieczeństwem błędu indywidualizmu bądź totalizmu. Kluczem tworzenia teorii integralnej jest fundament ontologiczny i uznanie ważności obu kierunków relacji społeczeństwo-jednostka i jednostka-społeczeństwo, a więc takie zakorzenienie relacyjnego podmiotu osobowego w obrębie struktur społecznych, które umożliwia urzeczywistnienie siebie i pielęgnowanie życia wewnętrznego w ścisłej relacji ze światem zewnętrznym. W artykule zaprezentowane zostały najważniejsze kwestie związane z integralną koncepcją osoby ludzkiej z dwóch współbrzmiących ze sobą stanowisk – Karola Wojtyły  i Margaret S. Archer.

Słowa kluczowe


Margaret Archer, Karol Wojtyła, integralna koncepcja osoby ludzkiej, teoria społeczna, fundament ontologiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archer Margaret S. (2013), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Wojtyła Karol (2000), Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.