POSTAWY EKOLOGICZNE MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA PODSTAWIE BADAŃ OPINII NA TEMAT KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 2016

Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki

Abstrakt


Badanie pt. Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej zrealizowano techniką CAWI na próbie n=665 respondentów w oparciu o model sondażu eksploracyjnego. Zdaniem 98% badanych działania wobec Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) mają konkretne znaczenie dla przyszłych pokoleń. Studenci deklarują wysoki poziom odpowiedzialności za zachowanie KPN jako pomnika przyrody (82,3%), choć uważają, że ów stan ma znaczenie przede wszystkim dla kraju (76,5%) i mieszkańców Warszawy (19,4%), a nie dla nich osobiście (3,5%). Ponad 80% badanych odwiedziło przynajmniej raz KPN dla celów rekreacyjnych, ale nie poznawczych lub związanych z edukacją ekologiczną.

Słowa kluczowe


enwironmentalizm, młodzież, Kampinoski Park Narodowy, edukacja ekologiczna, postawy ekologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBOS (2014), Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu, Komunikat z badań nr 171, Warszawa.

Dzwonkowska D. i in. (2016), Interdyscyplinarne badania oceny wartości przyrodniczych i społecznych Kampinoskiego Parku Narodowego [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Gliński P. (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa: IFIS PAN.

Kampinoski Park Narodowy, Szlaki turystyczne Puszczy Kampinoskiej, https://www .kampinoski-pn .gov .pl/ turystyka/ szlaki-turystyczne [dostęp: 31.10.2016].

Królikowski J. (2013), Ilu turystów odwiedza Kampinoski Park Narodowy?, http://puszczakampinoska.blogspot. com/2013/03/ilu-turystow-odwiedza-kampinoski-park.html [dostęp: 31.10.2016].

Wiśniewski R. (2016), Ku przyszłości? Kampinoski Park Narodowy z perspektywy młodzieży akademickiej [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Zarzecki M. (2016), Eko-świadomość jako element proekologicznych postaw młodzieży akademickiej. Wstęp do interpretacji fenomenologicznej [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.