Data publikacji : 2018-11-26

„POKOLENIE JP2” – FAKT SPOŁECZNY CZY PUBLICYSTYCZNA NARRACJA? KOMUNIKAT Z BADAŃ

Wojciech KlimskiTomasz KorczyńskiKatarzyna UklańskaDział: Raporty z badań

Abstrakt

Tekst pt.: „Pokolenie JP2” – fakt społeczny czy publicystyczna narracja? Komunikat z badań” informuje o wstępnych wynikach badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2015 r. na próbie reprezentatywnej (1332 respondentów). Podjęta w nich problematyka dotyczyła tzw. pokolenia JP2, opinii studentów UKSW o Janie Pawle II oraz ich poglądów na temat moralności religijnej. Jest to powtórzenie badań, które pierwszy raz zostały zrealizowane w 2005 r., a których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, „czy w Polsce, po doświadczeniu umierania i śmierci Jana Pawła II pojawiła się wspólnota powszechnie nazwana „pokoleniem JP2”. Niniejszy tekst pokazuje również dynamikę fenomenów społecznych, uchwyconych w obu badaniach.

Słowa kluczowe

papież Jan Paweł II ; młodzież ; pokolenie JP2 ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ; moralność ; religijność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Klimski, W., Korczyński, T., & Uklańska, K. (2018). „POKOLENIE JP2” – FAKT SPOŁECZNY CZY PUBLICYSTYCZNA NARRACJA? KOMUNIKAT Z BADAŃ. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 12(3). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3041

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie