Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison, Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu, czy obywatelki świata? , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 268.

Olga Kotowska-Wójcik

Abstrakt


W tej obszernej publikacji na 262 stronach, w 13 rozdziałach merytorycznych autorki opisują wyniki badania ilościowego „Polki same o sobie” zrealizowanego w 2013 r. przez Dom Badawczy Maison i Garden of Words na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej próbie 600 kobiet,  w wieku od 18 (lub 17 jak napisano w załączniku) do 70. roku życia. Dopełnieniem tego badania był komponent jakościowy – pogłębione wywiady indywidualne z 60 kobietami, prowadzone pod kierownictwem dr hab. prof. UW Dominiki Maison we współpracy z Darią Affeltowicz oraz Aleksandrą Świerczewską z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego[s. 8, 265]. Dodatkowym walorem naukowym publikacji są załączniki podające więcej informacji o obydwu częściach badania. Niedosyt może budzić brak zamieszczonego narzędzia stosowanego  w badaniu ilościowym, czy brak szczegółów metodologicznych prowadzonej analizy. Z tego względu należy uznać, że publikacja ma raczej charakter publicystyczny niż naukowy i kierowana jest do szerszego grona odbiorców, nie tylko do socjologów, psychologów, badaczy rynku czy analityków mediów. Na ten bardziej popularyzatorski niż naukowy charakter publikacji mają także wpływ komentarze umieszczane w poszczególnych rozdziałach autorstwa: S. Chutnik,  K. Montgomery, Z. Lwa-Starowicza, J. Kuźniara, A. Sadowskiego, F. Galasa, T. Jacykowa,  T. Sobierajskiego, M. Panek-Owsiańskiej, K. Bosackiej, D. Zawadzkiej, H. Bakuły, J. Jassem, ks. A. Bonieckiego, R. Dębskiego, M. Wojciechowskiej, W. Eichelberga.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.