Vol 13, Nr 4 (2015)

Maria Sroczyńska

Sławomir H. Zaręba

Spis treści

Artykuły

WYOBRAŻENIE SACRUM W KULTURZE TRADYCYJNEJ I WSPÓŁCZESNEJ PDF
Halina Mielicka-Pawłowska
NOWA DUCHOWOŚĆ JAKO MEGATREND SPOŁECZNO-KULTUROWY – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? PDF
Janusz Mariański
DOBROWOLNA PROSTOTA JAKO PRZYKŁAD IMPLICIT RELIGION PDF
Andrzej Kasperek
SFERA SACRUM W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – KAPLICZKI WARSZAWSKIEJ PRAGI PDF
Agnieszka Wołk
KAPŁAŃSTWO INSTYTUCJONALNE W WYOBRAŻENIACH IOCENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ. OD AKCEPTACJI DO KONTESTACJI PDF
Józef Baniak
FENOMEN ŚWIĘTOŚCI W OPINII MŁODZIEŻY (W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH) PDF
Ewa Miszczak

Raporty z badań

ETOS(Y) BIUROKRACJI: PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W DIAGNOZIE SOCJOLOGICZNEJ 2015 PDF
Marcin Zarzecki

Recenzje

Barbara Woźniak, Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości. Mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 142. PDF
Marta Luty-Michalak
Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison, Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu, czy obywatelki świata? , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 268. PDF
Olga Kotowska-Wójcik
Franco La Cecla, Szorstkim być. Antropologia mężczyzny , tłum. H. Serkowska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014, ss. 192. PDF
Ewelina Wolszczak
John K. Kruschke, Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R, Jags, and Stan , Academic Press, San Diego, CA 2014, Kindle edition, ss. 776. PDF
Paweł Matuszewski

Próby i debiuty

SACRUM JAKO ASPEKT KULTURY ŚWIĄTECZNEJ – TOŻSAMOŚĆ MŁODYCH POLAKÓW ZA GRANICĄ PDF
Ewa Garstka