TRWANIE I PRZEMIANY SYSTEMÓW KULTUROWYCH W TUNEZJI

Anna Barska

Abstrakt


Tunezja na przestrzeni dziejów ulegała różnorodnym wpływom kulturowym. Chociaż współcześnie podstawę systemu kulturowego stanowią elementy arabsko-muzułmańskie, to jednak istotne są także kultura berberyjska i kultura śródziemnomorska. Koncepcje Edwarda Halla – kultura wysokiego kontekstu, kultura niskiego kontekstu – i Geerta Hofstede’a – męskość vs. żeńskość – stanowią swoisty leitmotiv dociekań. W tekście skupiono się na zachowaniach przestrzennych i zachowaniach w rodzinie. W Tunezji kultura wysokiego kontekstu i kultura męska mają charakter dominujący, ale pod wpływem działań realizowanych przez kontakty  z Innymi, poprzez edukację i politykę pojawia się kultura niskiego kontekstu, a obok kultury męskiej coraz większe znaczenie i akceptację zyskuje kultura żeńska. To współdziałanie wyraźnie uwidoczniło się w czasie rewolucji kaktusowo-jaśminowej w Tunezji, można je było także zaobserwować w trakcie Arabskiej Wiosny. Przemiany, jakie dokonały się na przełomie XX i XXI wieku, pokazują siłę kontaktów, a także przeobrażenia w relacjach z Innym.

Słowa kluczowe


Tunezja, kultura wysokiego kontekstu, kultura niskiego kontekstu, kultura kobieca, kultura męska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adel F., (1998) La nuit de noces ou la virilité piégée, 4, „Insaniyat”.

Barska A., (1994) Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym, Opole.

Barska A., (2012a) Rewolucja kaktusowa/jaśminowa znakiem przemian w krajach Maghrebu, w: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2012, nr 3, s. 170–180.

Barska A., (2012b) Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności, Opole, s. 56–64.

Behi J., Statut de la femme Musulmane au Maghreb, http://www.karomah.org/docs/ (data dostępu: 15.09.2009).

Bekkar R., (2004) Femmes du Maghreb dans la recherche en sciences sociales, „Maghreb-Machrek”.

Ben Salem L., (2007) Famille et changements sociaux, révolution ou reproduction, w: Les changements sociaux en Tunisie 1950-2000, Paris.

Benillouche J., (2011) La femme est l`avenir de la Tunisie, http://www.slate.fr/story/32023/femmetunisie-avenir-islam tekst z 23 01.2011 (data dostępu: 29.07.2011).

Bouhdiba A., (1984) La societé maghrebine face à la question sexuelle, „Cahiers Internationaux de Sociologie”, t. 76, z. 1., s. 99.

Bourdieu P., (2006) Medytacje pascaliańskie, tł. K. Wakar, Warszawa 2006.

Castells M., (2008) Siła tożsamości, tł. S. Szymański, red. M. Marody, Warszawa.

Chebel M., (1984) Le corps dans la tradition au Maghreb, Paris.

Dziubiński A., (1994) Historia Tunezji, Wrocław.

Eco U., (1972) Pejzaż semiotyczny, tł. A. Weinsberg, Warszawa.

Farge A., (2011) Le combat des femmes dans les révolutions du monde arabes, http://femmessdemocratices.org/2011/02/24/lexpress-24-fevrier-2011 (data dostępu: 5.07.2011).

Hall E. (1984) Poza kulturą, tł. E. Goździak, Warszawa.

Hassaini S., (2011) Tunisie: Les islamistes ne se cachent plus, http://www.lexpress.fr/actualite/monde (data dostępu: 29.07.2011).

Hofstede G., (1998) Masculinity and Feminity. The Taboo Dimension of National Cultures. Sage. Thousand Oaks.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., (2011) Kultury i organizacje, tł. M. Durska, Warszawa.

Kateb K., Scolarisation féminine massive, systeme matrimonial et rapport de genre auMaghreb, http://iussp2009.princeton.edu (data dostępu: 30.08.2009).

Koran (1986) tł. J. Bielawski, Warszawa.

Les jeunes au quotidien. Environement socioculturel et comportements de santé, Tunis 1996, s.76.

Lobo I., (2008) Egalité formelle et égalité réelle en Tunisie, http://mediterraneeas.org/article .php3?idarticle=595 (data dostępu: 10.12.2008).

Logeart A., (2012) TUNISIE. Les salafistes contre les femmes, http://tempsreel.com/l’enquete-de-lobs/20120202-obso453/tunisie-les – salafistescontre- les-femmes.html (data dostępu: 21.03.2012).

Mikułowski J., (2012) Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków.

Ouadah Bedidi Z., Changements matrimoniaux, nouvelles dynamiques familialles et raports inter-générationnels dans les pays du Maghreb, http://www.ceped.org/changements-matrimoniaux-nouvelles.html (data dostępu: 29.09.2009).

Pitt-Rivers J., (1977) L`anthropologie de l`honneur. La mésaventure de Sichem, Paris.

Trabelsi H., (2012) Débat sur le niqab en Tunisie, http://magharebia.com/cocoon/ai/xhtml1/fr/features/2012/02/10/feature-03 (data dostępu: 21.03.2012).

Willems E., (1961) Dictionnaire de Sociologie, Paris.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.