Data publikacji : 2020-11-30

Wartości uroczyste w świadomości maturzystów puławskich w latach 1994-2009-2016

Janusz MariańskiDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zostaną omówione wybrane wartości uroczyste uznawane przez maturzystów puławskich. Główna hipoteza badawcza zakłada, że młodzież maturalna znajduje się w fazie zaawansowanej młodości, częściowo uniezależnia się już od rodziny pochodzenia, a jej główne zainteresowania i działania przenoszą się poza rodzinę. Rozpoznaje ona już dokładnie swoje perspektywy życiowe, a równocześnie coraz wyraźniej ustala swoją hierarchię wartości i autonomię moralną. Wartości uroczyste, tzn. te, dla których warto poświęcić życie, zostaną omówione w świetle wyników badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2009-2016 w czterech szkołach ponadgimnazjalnych w Puławach. W latach 1994-2016 nie wystąpiły wyraźne zmiany w aprobacie wartości uroczystych przez młodzież maturalną zamieszkującą w tym mieście. Wskaźnik przeciętny aprobaty jedenastu wartości zwiększył się nawet od 46,2% do 53,7%. Szczególnie niską pozycję w hierarchii wartości uroczystych zajmuje religia.

Słowa kluczowe

wartości uroczyste ; religia jako wartość uroczysta ; sekularyzacja ; maturzyści


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Mariański, J. (2020). Wartości uroczyste w świadomości maturzystów puławskich w latach 1994-2009-2016. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 23(2), 9-17. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/7305

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie