Data publikacji : 2020-11-30

Postawy wobec zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. Podejście strukturalne

Michał KarwowskiMikołaj LechDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zastosowano metodę modelowania równań strukturalnych (SEM) do zbadania czynników wpływających na postawę wobec zakazu palenia w Polsce na podstawie wyników badania Global Adult Tobacco Survey (GATS) z 2011 r. Otrzymano dobrze dopasowany do danych empirycznych model, w którym uwzględniono sześć zmiennych ukrytych: poparcie dla zakazu palenia w miejscach publicznych, świadomość skutków zdrowotnych biernego palenia, samopoczucie zdrowotne, kontakt z przekazem o negatywnych skutkach palenia, kontakt z reklamami papierosów oraz zamożność. Wartości współczynników alfa Cronbacha potwierdziły spójność wewnętrzną analizowanych konstruktów. Bezpośredni wpływ na popieranie zakazu palenia wywierała jedynie świadomość skutków biernego palenia – jej wzrost o odchylenie standardowe powodował wzrost poparcia dla zakazu palenia w miejscach publicznych przeciętnie o 0,539 odchylenia standardowego, ceteris paribus. Pozostałe zmienne wywierały jedynie pośredni wpływ na popieranie zakazu. Kontakt z przekazem dotyczącym negatywnych skutków palenia miał znaczący dodatni wpływ, który był jednak słabszy niż w przypadku świadomości biernego palenia. W tym samym kierunku oddziaływał również wzrost zamożności, lecz jego efekt był bardzo mały. Wzrost samopoczucia zdrowotnego powodował
natomiast niewielki spadek poparcia dla zakazu palenia.

Słowa kluczowe

zakaz palenia ; poparcie ; model równań strukturalnych ; SEM


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Karwowski, M., & Lech, M. (2020). Postawy wobec zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. Podejście strukturalne. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 23(2), 19-28. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/7309

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie