Data publikacji : 2021-04-14

Individualization as a socio-cultural process and religiosity

Janusz MariańskiDział: Artykuły

Abstrakt

Great social processes (cultural megatrends) such as structural and functional differentiation, institutional specialization, socio-cultural pluralism, worldview competition and individualisation play an important role in secularized societies. Under the contemporary conditions of the social modernisation and individualization and pluralisation that are all connected, crucial transformation of the religious and moral values and beliefs takes place. In the paper the accent attention is paid to a couple of important issues: social and cultural context of individualisation as well as the influences of the structural individualism on religious life of contemporary people. These influences lead to a specific “fragmentarisation” of the Church as well as to the evolution from the Church religiosity to pluralised, segmented, deregulated and individualized religiosity.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Mariański, J. (2021). Individualization as a socio-cultural process and religiosity. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 25(2), 9-23. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/8494

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie