Data publikacji : 2021-04-14

The social capital of the community of Jehovah’s Witnesses in modern Ukraine: sociological discourse

Yuriy PachkovskyyOleg DemkivDział: Artykuły

Abstrakt

At the theoretical and empirical levels the social capital of the Jehovah’s Witness communities in contemporary Ukrainian society is examined. The necessity of sociological study of the influence of social capital (J. Coleman, R. Patnam, M. Oberg etc.) on the formation and development of neoprotestant religious communities is substantiated. On the basis of 40 semi-structured interviews with Jehovah’s Witnesses the social capital of JW communities is analyzed. It is concluded that latter is is driven by high regulatory and symbolic integration within the community, as well as intensified inclusive social ties. As a consequence, the individual’s involvement in JW community structure, dependence on it and solidarity with the goals of its activity increases. Such a process does not, however, contribute to the creation of cross-sectional social bonds, which is a problematic basis for the further creation of social capital in society scale.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Pachkovskyy, Y., & Demkiv, O. (2021). The social capital of the community of Jehovah’s Witnesses in modern Ukraine: sociological discourse. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 25(2), 25-33. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/8520

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie