Data publikacji : 2022-04-06

Stan emocjonalny w obliczu pandemii koronawirusa: rola strategii radzenia sobie ze stresem, wsparcia społecznego i potrzeby domknięcia poznawczego

Dział: Artykuły

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań była analiza zależności pomiędzy poziomem emocji (pozytywnych i negatywnych) a aspektami wsparcia społecznego, strategiami radzenia sobie ze stresem i potrzebą domknięcia poznawczego u dorosłych Polaków w czasie pandemii COVID-19. Badanie zostało opublikowane w dniu 27 marca 2020 roku. Przystąpiło do niego 212 osób. Zastosowano następujące narzędzia: Wielowymiarowy Kwestionariusz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (mini COPE), Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) oraz skale emocji pozytywnych i negatywnych. Wyniki wskazują, że stosowanie zorientowanych na emocje strategii radzenia sobie ze stresem oraz wyższy poziom zdecydowania (potrzeba domknięcia poznawczego) było związane z wyższym poziomem emocji pozytywnych i niższym negatywnych, a stosowaniu skoncentrowanych na unikaniu strategii radzenia sobie ze stresem oraz preferowaniu przewidywalności (potrzeba domknięcia poznawczego) towarzyszył niższy poziom emocji pozytywnych i wyższy negatywnych. Osoby przejawiające wyższy poziom spostrzeganego, udzielanego i otrzymywanego wsparcia społecznego odczuwały więcej emocji pozytywnych, natomiast niski poziom emocji negatywnych był związany ze wsparciem spostrzeganym i udzielanym.

Słowa kluczowe

strategie radzenia sobie ze stresem ; wsparcie społeczne ; emocje ; potrzeba domknięcia poznawczego ; pandemia Covid-19


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sztandera, B. (2022). Stan emocjonalny w obliczu pandemii koronawirusa: rola strategii radzenia sobie ze stresem, wsparcia społecznego i potrzeby domknięcia poznawczego. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 28(2), 9-16. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Polityka wydawnicza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w stosunku do wydawanych na nim czasopism jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych na UKSW są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

 

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

 

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane numery SPCh są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie