Data publikacji : 2022-04-06

Mniejszość w mniejszości. Jak aseksualność wzbogaca myślenie o ludzkiej seksualności

Dział: Artykuły

Abstrakt

Definicje seksualności, a także domyślne założenia o tym, że każdy odczuwa pociąg seksualny i pożądanie, sprawiły, że doświadczenia i prawa osób aseksualnych nadal nie są w pełni respektowane. W konsekwencji doprowadziło to do narastania szeregu mitów wokół aseksualności i ujmowania jej jako zaburzenia. Wśród badaczy wciąż również nie ma zgody co do tego, czy aseksualność należy uznać za orientację seksualną, czy też za jej brak, co może mieć wpływ na niewidoczność, wyobcowanie i dyskryminację tej grupy nawet w środowiskach LGBTQIAP+. Celem tego artykułu jest zdecydowana depatologizacja medyczna i obyczajowa aseksualności, wyraźne odróżnienie jej od abstynencji seksualnej czy zaburzeń pożądania w odniesieniu do dotychczasowych badań i świadectw osób aseksualnych. Przede wszystkim jednak autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób doświadczenie aseksualności poszerza myślenie o seksualności człowieka w ogóle. Rozpoznając aseksualność jako brak pociągu seksualnego do innych osób – bez względu na płeć, zamierza jednocześnie ukazać różnorodność biografii romantycznych i seksualnych. Osobiste historie zaczerpnęła z polskiego forum Sieci Edukacji Aseksualnej.

Słowa kluczowe

aseksualność ; orientacja seksualna ; mniejszość seksualna ; pociąg seksualny ; popęd seksualny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Żukowicz, O. (2022). Mniejszość w mniejszości. Jak aseksualność wzbogaca myślenie o ludzkiej seksualności. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 28(2), 31-39. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Polityka wydawnicza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w stosunku do wydawanych na nim czasopism jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych na UKSW są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

 

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

 

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane numery SPCh są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie