Opublikowane: 2023-12-30

Marceli Januszewicz, syn Marcina. Sylwetka artysty z Wilnem w tle

Rūta Janonienė
Artifex Novus
Dział: Artykuły tematyczne
https://doi.org/10.21697/an.13465

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest malarzowi Marcelemu Januszewiczowi (1805–po 1864) i jego rodzinie. Przyjechawszy na studia do Wilna z Podola w młodym wieku, wiele lat poświęcił na rysowanie zabytków miasta. Jego ojciec Marcin Januszewicz (ok 1780–po 1842) również studiował na Uniwersytecie Wileńskim u Franciszka Smuglewicza i Jana Rustema; znany był jako utalentowany kopista i konserwator obrazów. Trzeci artysta z rodziny – Stanisław (1834–po 1864), syn Marcela, urodził się w Wilnie, był utalentowanym rysownikiem, który w młodości kopiował prace ojca. Najobszerniej omówiona została droga życiowa Marcela Januszewicza, która doprowadziła go do szkoły w prowincjonalnym Mołodecznie, co miało fatalny wpływ na losy artysty.

Biografie twórców z rodziny Januszewiczów zostały uzupełnione o nowe dane pozyskane w archiwach, a niektóre fakty lub daty wyjaśniono i doprecyzowano. Istotnym odkryciem jest to, że prawdziwym imieniem Marcina Januszewicza było Marceli, którego używał w dokumentach osobistych, natomiast w środowisku uniwersyteckim nazywano go Marcinem. Fakt ten jest istotny dla interpretacji materiału źródłowego.

Druga część artykułu poświęcona jest omówieniu twórczości Marcela Januszewicza młodszego, kwestiom autorstwa oraz prezentacji nowo przypisanych mu dzieł. Akwarele z cyklu Starożytności miasta Wilna omawiane są w kontekście związków artysty z Eustachym Tyszkiewiczem. Podsumowując dane z różnych źródeł, można stwierdzić, że choć Januszewicz nie był członkiem Komisji Archeologicznej, miał bliskie związki z działalnością Muzeum Starożytności.  

Słowa kluczowe:

Wilno, Marceli Januszewicz, Mołodeczno, Eustachy Tyszkiewicz, Muzeum Starożytności

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Janonienė, R. (2023). Marceli Januszewicz, syn Marcina. Sylwetka artysty z Wilnem w tle . Artifex Novus, (7), 174–195. https://doi.org/10.21697/an.13465

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.