Opublikowane: 22023-12-30 — zaktualizowane 2024-01-16

Wersje

Visitationum Monateriorum seu Praeposituram Canonicorum Lateranensium… – niewykorzystane źródło w badaniach historyków sztuki i nie tylko

Iwona Pietrzkiewicz
Artifex Novus
Dział: Z badań podstawowych historii sztuki
https://doi.org/10.21697/an.13472

Abstrakt

Zakon kanoników regularnych laterańskich w Rzeczypospolitej zbudował kongregację, która była zarządzana przez hierarchiczną władzę zakonną. Narzędziem niezbędnym, służącym jej egzekwowaniu, tworzeniu sprawnego obiegu informacyjnego i komunikacyjnego, a docelowo budowaniu tożsamości wspólnoty były dokumenty administracyjne. Pozwalały one na rejestrację i weryfikację wieloaspektowych danych dotyczących funkcjonowania poszczególnych placówek. Jednym z najistotniejszych kościelnych źródeł historycznych są wizytacje zakonne. Akta wizytacji kościołów i klasztorów kanoników z lat 1782–1861, ze względu na czas i okoliczności powstania, zakres chronologiczny i terytorialny są dokumentem zasługującym na zainteresowanie historyków sztuki zajmujących się architekturą sakralną, malarstwem, rzeźbą, złotnictwem, szatami liturgicznymi itp. kościołów i klasztorów w Królestwie Polskim oraz Wielkim Księstwie Litewskim.

Słowa kluczowe:

źródła historyczne, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie; kanonicy regularni laterańscy, historia sztuki

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Pietrzkiewicz , I. (2024). Visitationum Monateriorum seu Praeposituram Canonicorum Lateranensium… – niewykorzystane źródło w badaniach historyków sztuki i nie tylko. Artifex Novus, (7), 310–321. https://doi.org/10.21697/an.13472 (Original work published 30 grudzień 2023)

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.