Opublikowane: 2021-03-09

Kilka uwag o medalach portretowych Zygmunta I Starego

Some notes on the portrait medals of Sigismund I the Old

Mateusz Grzęda
Artifex Novus
Dział: Artykuły tematyczne
https://doi.org/10.21697/an.7923

Abstrakt

Na początku XVI w. medal portretowy był jedną z najoryginalniejszych form reprezentacji, która dzięki dużej ilości informacji na temat przedstawionej osoby, skumulowanej w niewielkim, trwałym, mobilnym i łatwym do powielenia przedmiocie, doskonale odpowiadała renesansowemu postulatowi sławy i nieśmiertelności. Możliwości, jakie oferował ten gatunek artystyczny, zostały zauważone w dworskim kręgu Zygmunta I Starego (1507–1548), co zaowocowało kilkoma seriami lanych i bitych w różnych metalach medali przedstawiających polskiego króla, powstałych na przestrzeni drugiego i trzeciego dziesięciolecia XVI w. W artykule rozwadze poddano proweniencję artystyczną tych medali, okoliczności ich powstania oraz rolę, jaką mogły one pełnić w praktyce władzy Zygmunta I.

Summary:

At the dawn of the sixteenth century portrait medals counted among the most orginal forms of representation which providing plenty of information on represented individual and accumulating it in a small, durable, mobile and easily reproducible object, met the Renaissance demand of fame and immortality. Advantages of this medium have been noticed in the courtly circle of king of Poland Sigismund I the Old (r. 1507–1548) thus leading to creation of several series of medals cast and strack in various metals in the second and third decade of the sixteenth century. The paper discusses authorship of these medals, as well as circumstances of their production and the role they could have played in the propaganda of Sigismund I’s power.

 

Słowa kluczowe:

medal, Jagiellonowie, portret, renesans, Jagiellonian, portraiture, Renaissance

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Grzęda, M. (2021). Kilka uwag o medalach portretowych Zygmunta I Starego: Some notes on the portrait medals of Sigismund I the Old. Artifex Novus, (4), 4–23. https://doi.org/10.21697/an.7923

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.