Pochwała ortodoksji. Recenzja książki Alaina Besançona Współczesne problemy religijne, Teologia polityczna, Warszawa 2017, ss.323

Michał Gierycz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.08

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Delsol Ch., 2017, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, Pax, Warszawa

Forycki R., 2017, Besancon mówi o problemach katolicyzmu, http://www.teologiapolityczna.pl/prof-remigiusz-forycki-besancon-mowi-o-problemach-katolicyzmu

Jan Paweł II, 1996, Encyklika Centesimus annus, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t.II, Wyd. św. Stanisława BM, Wyd. m., Kraków

Lobkowicz N., 1996, Czas kryzysu, czas przełomu, WAM, Znak, Kraków

Ratzinger J, 2005, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Edycja św. Pawła, Częstochowa

Ratzinger J., 2001, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Wyd. m, Kraków

Weigel G., 1995, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań