Data publikacji : 2017-10-05

Mirosław MIKOŁAJCZYK, Edyta Stein – Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bibliografia polska 1933-2013. Redakcja naukowa ks. Jerzy Machnacz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 201.

Eugeniusz SakowiczDział: Recenzje

Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sakowicz, E. (2017). Mirosław MIKOŁAJCZYK, Edyta Stein – Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bibliografia polska 1933-2013. Redakcja naukowa ks. Jerzy Machnacz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 201. Collectanea Theologica, 87(1), 275-280. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie