Data publikacji : 2018-07-23

Troska Chrystusa o grzeszny Kościół w Komentarzu do Księgi Sofoniasza św. Hieronima

Krzysztof BardskiDział: Artykuły

Abstrakt

The first part of the article presents the allegorical interpretation of
several passages connected with the sins of the members of the Church
according to the Commentary of St. Jerome to the prophet Zephaniah:
a. The vain glory and false dignity of priests and bishops (Zeph 1:4); b. The
abandonment of Christ’s garments (Zeph 1:8); c. Disrespect for baptism and
penance (Zeph 1:10); d. Oppression due to false doctrines (Zeph 1:11, 2:8);
e. Sins committed by the representatives of the Church (Zeph 2:9); f. False
Christians inside the Church (Zeph 2:14); g. Oppressive superiors (Zeph 3:3);
h. Church doctors disregarding the Holy Spirit and the goodness of God. In
the second part, the author explores the passages allegorically interpreted in
relation to the care of Christ for his beloved Church: a. The light of the word
and wisdom (Zeph 1:12); b. Destruction of perverse structures (Zeph 1:13);
c. An invitation to communion in love and peace (Zeph 2:1); d. The ”Rest”
of those who know the Word of God (Zeph 2:9); e. Commitment to mercy
(Zeph 3:10-13); f. The end of the punishment and the gift of joy (Zeph 3:14-
18); g. The promise of eternal glory (Zeph 3:19-20).

Słowa kluczowe

Księga Sofoniasza ; Komentarz do Księgi Sofoniasza św. Hieronima ; Kościół ; grzech ; Chrystus


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie