Vol 86, Nr 4 (2016)

Spis treści

Artykuły

Chronologia działalności proroka Ozeasza PDF
Waldemar Chrostowski 7-32
Motywy Pięcioksięgu w Księdze Ozeasza PDF
Marek Bednarski 33-61
„Nawróćcie się do Pana” (Oz 14,3). Nawrócenie jako istota relacji Boga z człowiekiem PDF
Wojciech Pikor 63-76
Księga Ozeasza w Septuagincie PDF
Barbara Strzałkowska 77-102
„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”. Relektura Oz 6,6 w Ewangelii według św. Mateusza PDF
Adam Kubiś 103-124
Intertekstualna funkcja cytatu z Księgi Ozeasza w Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa PDF
Bartosz Adamczewski 125-138
Księga Ozeasza w Qumran: rękopisy biblijne (4Q78-79, 4Q82), cytaty w zwojach niebiblijnych (CD, 4Q163, 4Q177; 4Q434) i Peszer do Księgi Ozeasza (4Q166-167) PDF
Marek Parchem 139-171
Aramejska wersja Księgi Ozeasza PDF
Anna Kuśmirek 173-192
Chrystologiczna interpretacja Księgi Ozeasza w starożytności i średniowieczu PDF
Krzysztof Bardski 193-204
Średniowieczna egzegeza karaimska na przykładzie wybranych zagadnień z komentarza Jefeta ben Eliego do Księgi Ozeasza PDF
Jacek Stefański 205-222

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn polonijny PDF
Eugeniusz Sakowicz (red.) 223-245
„Chrystus pośród was – nadzieja chwały” (Kol 1,27). 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny PDF
Andrzej F. Dziuba 247-262

Recenzje

Mordechai COGAN, Bound for Exile. Israelites and Judeans under Imperial Yoke. Documents from Assyria and Babylonia, A Carta Handbook, Jerusalem 2013, ss. 192. PDF
Waldemar Chrostowski 263-268
Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. i red.), Artefakty czasów biblijnych w Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, ss. 157. PDF
Waldemar Chrostowski 268-270
Johnathan SACHS, Not in God’s Name. Confronting Religious Violence, Schocken Books, New York 2015, ss. X + 305. PDF
Andrzej F. Dziuba 270-275
Bruno MARTIN, Le bienheureux Gerard, Raymond du Puy et les premieres annees de l’Hopital, Paris 2015, ss. 124. PDF
Andrzej F. Dziuba 275-279