Data publikacji : 2018-03-30

Magdalena PŁOTKA, Joanna PYŁAT, Artur ANDRZEJUK (red.), Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie/Philosophy at the Polish University Abroad, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Londyn 2014, ss. 308.

Andrzej F. DziubaDział: Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie