Data publikacji : 2022-12-31

Działania promocyjno-edukacyjne z udziałem asystentów zdrowienia w środowiskowym modelu opieki psychiatrycznej

Monika Bartosiewicz-NiziołekBartosz H. OlszewskiMagda OstrowskaAbstrakt

Działania promocyjno-edukacyjne, do których można zaliczyć promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną, stanowią integralną część działań podejmowanych przez podmioty środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Promocja zdrowia jest procesem polegającym na umożliwianiu ludziom zwiększania wpływu na własne zdrowie i jego poprawę, zaś edukacja zdrowotna pozwala na przekazanie wiedzy, jak dbać o zdrowie. Dodatkowo, promocja zdrowia jest często łączona z działaniami o charakterze prewencji psychologicznej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na promocję zdrowia psychicznego. Ponadto nakreślono rolę i zadania asystentów zdrowienia w środowiskowym modelu opieki psychiatrycznej oraz ich udział w środowiskowych działaniach profilaktyczno-promocyjnych. Wskazano również na efekty i perspektywy dla rozwoju działań promocyjno-edukacyjnych. 

Słowa kluczowe:

działania promocyjno-edukacyjne, promocja zdrowia, asystenci zdrowienia, zdrowie psychiczne, środowiskowy model opieki psychiatrycznejSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Bartosiewicz-Niziołek, M., Olszewski, B. H. ., & Ostrowska, M. (2022). Działania promocyjno-edukacyjne z udziałem asystentów zdrowienia w środowiskowym modelu opieki psychiatrycznej. Forum Pedagogiczne, 12(2), 381–394. https://doi.org/10.21697/fp.2022.2.28

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP