KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU PREWENCYJNEGO W OKRESIE DZIAŁALNOŚCI JANA BOSKO – KONTEKST SPOŁECZNY I POLITYCZNY

JAN PISKUREWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.13

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań społecznych i politycz- nych, które wpłynęły na ukształtowanie się salezjańskiego systemu prewencyjnego. Artykuł oparty jest na podstawowych źródłach – przede wszystkim na wspomnieniach samego Jana Bosko oraz jego wychowanka Jana Bonettiego. Okres działalności księdza Jana Bosko to czas zasadniczych przemian na terenie Włoch, a zwłaszcza w Piemoncie, gdzie żył Święty Jan Bosko. W artykule podane są przykłady ich wpływu na działalność Jana Bosko i na powstawanie systemu prewencyjnego.


Słowa kluczowe


system prewencyjny; Jan Bosko; polityka; społeczeństwo; Kościół; mło- dzież; salezjanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auffray A. (2001). Święty Jan Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Bonetti J. (1921). Początki dzieła ks. Bosko, czyli 25-lecie oratorium. Ramsey.

Bosko J. (1986). System zapobiegawczy w wychowaniu młodzieży oraz List św. Jana Bosko o stanie Oratorium. W: Cian L. System zapobiegawczy św. Jana Bosko.

Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Bosko J. (1987). Wspomnienia Oratorium. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Gierowski A.J. (1986). Historia Włoch. Wrocław: Ossolineum.

Misiaszek K. (2013). Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. W: Zastosowanie systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Częstochowa.

Niewęgłowski J. (2011). Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142