Data publikacji : 2016-11-17

METODA TUTORINGU JAKO INNOWACJA W PRACY REHABILITACYJNEJ

ANNA FIDELUS



Dział: Colloquia

Abstrakt

Metodyka pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie to dział pedagogiki resocjalizacyjnej nieustannie ewoluujący. W jego obszarze pojawiają się nowe propozycje oddziaływań, bądź udoskonalane są sprawdzone i utrwalone metody pracy. Należy zauważyć, że praktyczne rozwiązania w pracy resocjalizacyj- nej głównie uzależnione są od dominujących w danym czasie teorii podejmujących próbę interpretacji zachowań człowieka. Swoje znaczące wpływy na praktykę resocjalizacyjną wywarły głównie koncepcje psychologiczne począwszy od beha- wioryzmu, poprzez psychoanalizę, egzystencjalizm, psychologię humanistyczną, kognitywną i pozytywną. W niniejszym artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie metody tu- toringu. Metoda ta jest wypadkową wielu podejść teoretycznych. W zależności od potrzeb i sytuacji podopiecznego wykorzystywane są różne rozwiązania. Jej najistotniejszym elementem jest osobliwa, niepowtarzalna praca wychowawcy, której podstawą jest zaufanie i akceptacja.

Słowa kluczowe

Metoda pracy resocjalizacyjnej ; zaufanie ; akceptacja ; odpowiedzialność ; dialog


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie