Opublikowane: 2018-10-06

Szkolna nauka czytania i pisania z wykorzystaniem wybranych elementarzy – refleksje metodyczne

Marta Krasuska-Betiuk
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2018.2.06

Abstrakt

Tekst dotyczy nauki czytania i pisania na początkowym etapie nauczania szkolnegooraz roli elementarzy w procesie alfabetyzacji dziecka. Artykuł ma charakter przeglądowy. W części pierwszej wskazano psycholingwistyczne podstawy czytania i pisania oraz różnice między systemami językowymi, warunkujące zastosowanie określonych metod nauki czytania i pisania. Opisano strukturę, funkcję i metodyczne aspekty pracy z elementarzem, który potraktowany został jako efektywna pomoc dydaktyczna i skuteczna forma inicjacji dziecka w świat pisma. W części drugiej scharakteryzowano wybrane elementarze oraz proponowane przez ich autorów koncepcje nauki czytania i pisania. Do analizy elementarzy zastosowano podejście tradycyjne – dydaktyczne i nieoceniające. Na koniec wskazano przykłady współczesnych elementarzy polskich, niemieckich i jeden rosyjski. Kryterium ich doboru był długoletni okres wykorzystywania (blisko pół wieku) w pierwszych latach nauki szkolnej oraz dominacja metod analityczno-syntetycznych w nauczaniu czytania i pisania.

Słowa kluczowe:

wczesna alfabetyzacja, czytanie i pisanie, współczesne elementarze

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Krasuska-Betiuk, M. (2018). Szkolna nauka czytania i pisania z wykorzystaniem wybranych elementarzy – refleksje metodyczne. Forum Pedagogiczne, 8(2), 73–92. https://doi.org/10.21697/fp.2018.2.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.