Data publikacji : 2018-10-06

Pre-school education teacher in the face of dynamic transformations of the social world

Dział: Colloquia

Abstrakt

Rozważania zawarte w niniejszym artykule wynikają z dylematów, z jakimi borykają się refleksyjni nauczyciele wychowania przedszkolnego. Wszystkie strony zaangażowane w rozwój dzieci w wieku przedszkolnym muszą sprostać wielu, nie zawsze oczywistym, wymaganiom i oczekiwaniom. Początek XXI wieku oprócz kolejnych osiągnięć nauki, przyniósł ze sobą epidemię multimediów, rozwój aplikacji internetowych, które bardzo skutecznie odseparowały dzieci od natury, od przyrody, pozbawiając je możliwości doświadczenia naturalnego, harmonijnego rozwoju. Jednocześnie żyjemy w niezwykle zróżnicowanym świecie, w którym toczą się okrutne wojny, ludzie cierpią i umierają z głodu, a my uczestnicy tzw. zachodniej cywilizacji, czytamy w Internecie o nadal postępującej globalizacji, koncentrując swoją uwagę na zupełnie innych zagadnieniach. Niniejszy artykuł stanowi rozważania wokół kierunku zmian całego świata, przekładających się na potrzeby i wyzwania edukacji. Do przemyśleń dołączono wyniki pilotażowego badania wśród nauczycieli edukacji przedszkolnej w Polsce, mającego na celu określenie sposobu postrzegania przez nauczycieli przyszłości dzisiejszych dzieci przedszkolnych, zarówno z kontekście ich dalszej edukacji jak również ich całego dorosłego życia.

Słowa kluczowe

wychowanie przedszkolne ; nauczyciel wychowania przedszkolnego ; dziecko ; przedszkole ; rozwój społeczny ; wyzwania edukacyjne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie