Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Pre-school education teacher in the face of dynamic transformations of the social world

Elżbieta Kwiatkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.13

Abstrakt


Rozważania zawarte w niniejszym artykule wynikają z dylematów, z jakimi borykają się refleksyjni nauczyciele wychowania przedszkolnego. Wszystkie strony zaangażowane w rozwój dzieci w wieku przedszkolnym muszą sprostać wielu, nie zawsze oczywistym, wymaganiom i oczekiwaniom. Początek XXI wieku oprócz kolejnych osiągnięć nauki, przyniósł ze sobą epidemię multimediów, rozwój aplikacji internetowych, które bardzo skutecznie odseparowały dzieci od natury, od przyrody, pozbawiając je możliwości doświadczenia naturalnego, harmonijnego rozwoju. Jednocześnie żyjemy w niezwykle zróżnicowanym świecie, w którym toczą się okrutne wojny, ludzie cierpią i umierają z głodu, a my uczestnicy tzw. zachodniej cywilizacji, czytamy w Internecie o nadal postępującej globalizacji, koncentrując swoją uwagę na zupełnie innych zagadnieniach. Niniejszy artykuł stanowi rozważania wokół kierunku zmian całego świata, przekładających się na potrzeby i wyzwania edukacji. Do przemyśleń dołączono wyniki pilotażowego badania wśród nauczycieli edukacji przedszkolnej w Polsce, mającego na celu określenie sposobu postrzegania przez nauczycieli przyszłości dzisiejszych dzieci przedszkolnych, zarówno z kontekście ich dalszej edukacji jak również ich całego dorosłego życia.


Słowa kluczowe


wychowanie przedszkolne, nauczyciel wychowania przedszkolnego, dziecko, przedszkole, rozwój społeczny, wyzwania edukacyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Argyle M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

Aronson E. (2012). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.

Cresson E., Flynn P. (red.). (1997). Biała Księga kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa. Warszawa: WSP TWP.

Góralska R. (2008). Biała Księga Komisji Europejskiej: Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. W: Kruszewski Z. (red)., Modernizacja edukacji i projekty międzynarodowe. Płock: Wydawnictwo NOVUM.

Integrated Regional Information Networks, dostępny na https://www.irinnews.org/content/about-us (otwarty 19.03.2018)

Kołodziejska D. (2002). Telewizja wpływa na rozwój dziecka. „Edukacja i Dialog”, nr 3.

Kuczyńska B. (2001). Oddziaływanie telewizji na dzieci. „Edukacja i dialog” nr 7.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa: Wydawnictwo Relacja.

Matczak A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kawula S. (2007). Pedagogika społeczna i jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. W: Kawula S.(red.). Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Petlak E. (2008). Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA - Wyniki badania 2012 w Polsce, dostępny na: http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/PISA-2012-raport_krajowy.pdf (otwarty 24.05.2016).

Przetacznikowa M. (1973). Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Reddy L. A. (2014). Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Warszawa: PWN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. 2017 poz. 356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz.U.2017 poz.1575

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 3-14.06.1992 dostępna na: http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html (otwarty 10.01.2018).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142